Koronakommisjonen

FUG har svara saman med FUB på høyringa av NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien. Vi held fram behovet for ein vegleiar for skole i krisetid og for prioritering av ansatte i skolar og barnehagar i framtidige vaksinekøar.

NOU 2021: 6 vart send på høyring i mai 2021.

Heile utgreiinga fra koronakommisjonen kan du lese HER.

Vaksinestrategi

Foreldreutvala er samde om at høgare prioritering av ansatte i skolar og barnehagar er ein viktig føresetnad for å halde skolar og barnehagar minst mulig stengde seinare i pandemien eller i seinare pandemiar.

Heile høyringssvaret kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev