Koronakommisjonen del 2

Foreldre som diskuterer koronarapporten fra koronakommisjonen.
Biletet syner tre vaksne i samtale.

FUG og FUB har svara saman på høyringa av NOU 2022: 5 Myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2koronakommisjonen.

NOU 2022: 5, vart send på høyring i juni 2022.

Heile utgreiinga frå koronaskommisjonen kan du lese HER.

Planar etter koronarapporten

I høyringssvaret til rapporten frå koronakommisjonen legg vi mellom anna vekt på at det er naudsynt med gode planar dersom ein skal klare å halde på gode rutiner for samarbeid mellom skole/barnehage og foreldra i tider med pandemi eller anna krise.

Vi svara og på høyring av del ein av rapporten frå koronakommisjonen.

Heile høyringssvaret kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev