Korona-reglar

FUG og FUB har svara på høyring knytt til forlenging av tilpassingar i fleire lovar på grunn av pandemien, mellom anna barnehagelova og opplæringslova. Begge utvala støttar ei forlenging fram til november 2021.

Kunnskapsdepartementet sende forslaga på høyring i mars 2021.

Heile høyringa kan du lese HER.

Støttar

Sidan smittesituasjonen framleis er alvorleg, støttar FUG og FUB ei forlenging av tilpassingane i lvverket som gjeld for skole og barnehage. Utvala peiker likevel på nokre punkter som gjev grunn til uro.

Heile høyringssvaret kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev