Innspel om helseberedskap

Norsk klasserom, covid-smitte, lufting
Biletet syner eit tomt klasserom

FUG har gjeve nokre korte innspel til Regjeringa sitt arbeid med ny stortingsmelding om helseberedskap.

I slutten av september gjorde Kunnskapsdepartementet oss merksame på ein invitasjon frå Helse- og omsorgsdepartementet om å kome med innspel i samband med regjeringa sitt arbeid med å lage ei stortingsmelding om helseberedskap. FUG peika mellom anna på godt inneklima for skoleborn som ein viktig del av smittevernberedskapen.

DU kan laste ned heile innspelet nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev