Forlenga covid-reglar i skule og barnehage

Covid, håndsprit
Biletet syner hender som vert sprita med handsprit i eit klasserom.

FUG og FUB har gjeve felles svar på høyringa om forlenging av dei midlertidige endringane i opplæringslova, barnehagelova og friskolelova. Vi meiner at tida nå er inne for å oppheve innskrenkingane i barn og unges rettar.

I mars sende Kunnskapsdepartementet forslag til endringar i førebels lov om tilpassingar i barnehagelova, opplæringslova og friskulelova for å bøte på følgjene av covid-19. Lovene gjeld nå til 30. juni 2021. Kunnskapsdepartementet foreslår forlenging til 31. desember 2022.

Les heile høyringsforslaget HER.

Tida er inne for å oppheve

FUG og FUB meiner at tida nå er inne for å oppheve innskrenkingane i born og unges rettar.

Heile høyringssvaret til FUG og FUB kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev