Avlysing av eksamen

Biletet syner ei jente som gjer skolearbeid med datamaskin, penn og papir

FUG har gjeve svar på høyringa med forslag om å avlyse eksamen 2021/2022. Vi støttar Regjeringa sitt forslag.

I februar foreslo Kunnskapsdepartementet å avlyse eksamen i grunnskolen og i videregåande skole.

Les heile høyringsforslaget HER.

FUG er einige i å avlyse eksamen

Det er mest rettferdig for elevane å avlyse eksamen etter to år med pandemi. Tida og ressursane bør i staden brukast på å hjelpe elevane til å nå kompetansemåla.

Heile høyringssvaret til FUG kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev