Auka kvalitet i SFO

FUG har gjeve skriftleg innspel til representantforslag om auka kvalitet i SFO. Forslaget er framsatt i dokument 8:187 S (2021-2022) av representantar frå SV.

I mai 2022 fremma stortingsrepresentantar frå SV forslag om auka kvalitet i SFO. Forslaget inneheld 4 punkt.

Le heile forslaget HER.

Støttar

FUG støttar representantforslaget. Vi har i innspelet peika på nokre punkter i forslaget som er særleg viktige sett frå ei foreldreperspektiv.

Heile det skriftlege innspelet kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev