Auka bemanning i skolar og barnehagar

FUB og FUG har saman gjeve skriftleg innspel til representantforslag om auka bemanning i skolar og barnehagar. Forslaget er framsatt i dokument 8:230 S (2021-2022) av representantar frå SV.

I april 2022 fremma stortingsrepresentantar frå SV forslag om auka bemanning i skolar og barnehagar. Forslaget inneheld 9 punkt.

Les heile forslaget HER.

Støttar

Begge foreldreutvala støttar representantforslaget. Vi har i innspelet peika på nokre punkter i forslaget som er særleg viktige sett frå ei foreldreperspektiv.

Heile det skriftlege innspelet kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev