Når skadar oppstår i skuletida eller på skulevegen

Dersom ein elev til dømes har fått øydelagt brillene under aktivitet på skulen, kan dei føresette fram til bornet er 18 år, søke NAV om å få dekt utgiftene til nye briller.

Når det gjelder skader i skolen er det ellers en god rutine at skolen fyller ut skademeldingsskjema (NAV 13-10.01) viss ein elev skader seg fysisk slik at det kan vere behov for konsultasjon hos lege eller tannlege.

Lenke til gjeldande skjema finn du her:

LES OGSÅ: Forsikring i skulen

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev