Mobilfrie klasserom

Mobilfri klasserom
På bildet ser vi en elev med en mobiltelefon i hånda.

Utdanningsdirektoratet anbefaler mobilfrie klasserom og at mobiltelefoner skal legges bort hele skoledagen i barne- og ungdomsskoler, samt i skoletimer på videregående skoler. FUG ser både fordeler og utfordringer med innrammingen av mobilbruken i skolen.

I fjor høst lovet kunnskapsministeren at en anbefaling om mobilfrie skoler ville komme. Nå er løftet oppfylt.

Utdanningsdirektoratet anbefaler at mobiltelefonen skal ut av klasserommene både på barneskole, ungdomsskole og videregående skole. De mener også friminuttene bør være mobilfrie på både barne- og ungdomsskolen.

Her finner du hele anbefalingen og veilederen

FUG: Leser det ikke som et totalforbud

FUG merker seg særlig at ordensreglementet for mobilbruken er en lokal forskrift som skal utformes etter en involverende prosess med grundige og åpne diskusjoner med skoleledere, lærere, andre ansatte, elever og foreldre om reguleringen.

Her er FUGs meninger om anbefalingen:

  • Det er bra at mobilbruk rammes inn i en skolekontekst, men anbefalingen må ikke leses som et totalforbud mot bruk av mobil i skolen/undervisningen.
  • FUG er glad for at reguleringen av bruken skal skje lokalt. FUG støtter helhjertet at disse utformes i tett samarbeid med foreldre og elever – dette er en viktig forutsetning for at reglene treffer riktig, samt oppfattes og etterleves av flest mulig.
  • Vi kan ikke late som om mobilen ikke finnes – FUG håper derfor dette fører til at skolene – i tett samarbeid med foreldrene og elevene – tar en mer aktiv vurdering av hvordan mobilen kan være nyttig for elevene i faglig og sosial kontekst, og i utviklingen av god digital dømmekraft.
  • I den sammenhengen er det viktig at skole og foreldre tar inn over seg Elevorganisasjonens bekymringer rundt hva anbefalingene kan bety for skolens dannelsesoppdrag.

Du kan lese mer om FUG sine tanker om digital skolehverdag her.

Utdanningsdirektoratets anbefaling

1.-7. trinn

Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningen og friminuttene på barnetrinnet (1.-7. trinn).

8.-10. trinn

Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningen i ungdomsskoletrinnet (8.-10. trinn), og at det som hovedregel bør være mobilfritt også i friminuttene.

Videregående opplæring

Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningstiden i videregående opplæring. En streng inngripen i friminutt og pauser vil etter vårt syn ikke være proposjonal, av hensyn til elevenes modenhet og alder.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev