Mobilfri skole: – Gratis og positivt tiltak

Mobil i skolen
Bildet viser en elev som henter mobiltelefonen sin i skolesekken.

– Vi ønsker ikke at mobilen skal brukes i løpet av skoledagen, sier utvalgsleder i FUG, Marius Chramer.

Han hilser en nasjonal anbefaling om mobilfri skole velkommen, og er spent på hvordan den vil se ut i praksis. Nylig hadde FUG besøk av Sara Abrahamsson som har forsket på effekten av mobilforbud i skolen.

Halvparten av rektorene på landets ungdomsskoler besvarte spørsmål om innføringen av mobilforbud og hvor strengt forbudet var. Ved å blant annet se på før og etter-resultater fra nasjonale prøver, karakterer og elevundersøkelser, har Abrahamsson gjort tydelige funn. Forskningen er utvetydig – det fungerer å ta mobilen ut av skolen:

  • Mindre mobbing blant jenter.
  • Jenter får høyere karakterer.
  • Jenter gjør det bedre på eksamen i matematikk.
  • Antallet konsultasjoner hos fastlegen som gjelder mentale helseproblemer minsker når det er innført mobilforbud.

– Ville hatt strikt mobilforbud

Sara Abrahamson
På bildet ser du Sara Abrahamson som blant annet har forsket på effekten av mobilfri skole.

Forskningen viser at jo strengere forbudet er – jo større effekt. I praksis betyr det at skoler som har telefonene på mobilhotell hele dagen, har bedre resultater enn skoler som gir elever mobilen i friminutter.

– Hadde jeg vært forelder hadde jeg ønsket at barnet mitt gikk på en skole hvor det var innført strengt mobilforbud, konkluderte Abrahamsson etter møtet med FUG.

– Vi vet hvor vanskelig det er å finne tiltak som fører til mindre mobbing. Her har skolene et konkret tiltak og det er gratis.

Forskeren kjøper ikke argumentet fra foreldre som ønsker å ha kontakt med ungdommen gjennom skoledagen.

– Jeg er sjokkert over foreldre som ikke ønsker forbud fordi de vil ha kontakt med barna når de er på skolen. Må du ha tak i barnet ditt i skoletida, så klarer du det selv om telefonen ikke ligger i sekken.

FUG ønsker mobilfri skole

Utvalgsmedlemmene møtte Abrahamsson med åpent sinn. Etter å ha drøftet forskningen og egne erfaringer var det ingen tvil om utfallet: FUG mener at skolen skal være mobilfri.

– Gratis tiltak som har en positiv effekt, er sjelden kost i Skole-Norge, sier Chramer. Vi vet at barn og unge bare tilbringer mer og mer tid på telefonen, så en mobilfri skole blir trolig bare viktigere, sier Marius Chramer.

Utvalget ønsker ikke et nasjonalt forbud, men en nasjonal anbefaling som peker på fordelene med mobilfrie skoler. Her vil forskningen til Sara Abrahamsson være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget.

– Det er avgjørende at skoledemokratiet – elever, lærere og foreldre – er en del av prosessen når det fattes lokale vedtak. Vi vet at mange allerede har dette på plass, men vi ser allikevel frem til den nasjonale anbefalingen, avslutter han.

LES OGSÅ: Dette sier foreldrene om digital opplæring

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev