Violet Weli

Jeg heter Viloet Weli og bor i Oslo. Jeg er er mamma til fem barn; tre døtre født i 1999, 2005 og 2008 og to sønner født i 1996 og 2011.

Jeg er andrespråkslærer og arbeider i Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA). I de åtte årene jeg har jobbet i MiA, har jeg vært opptatt av hvor viktig det er for våre deltakere å se seg selv som en ressurs i det norske samfunnet. Jeg oppfordrer dem til å engasjere seg aktivt i barnas skolegang. 

Jeg har selv vært gjennom migrasjonsprosesser i flere land, og vet hvor viktig foreldrenes engasjement er for å bidra til at barna får en god skolehverdag. Ettersom jeg jobber med folk fra ulike land, er jeg opptatt av kulturutveksling. Blant annet har jeg funnet glede i å lage mat sammen med andre fra forskjellige land. Gjennom matlaging skaper vi felleskap og lærer av hverandre. 

Jeg synes det er viktig at voksne og barn bruker mer tid sammen. Jeg pleier å høre på musikk med barna mine, og av og til danser vi sammen. Mine hjertesaker innenfor skoleområdet er å styrke foreldre- og  skolesamarbeidet, og å legge til rette for opplæring for alle, på ulike nivåer og ut fra ulike behov.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev