Stig Oprann

Jeg heter Stig Oprann, er 57 år og bor i Bergsbygda som er en liten bygd ved kysten i Porsgrunn. Her bor jeg sammen med Mette og våre to yngste barn, Lillian på 18 år og Celine på 14 år. Vi har også to store jenter på 37 år og 33 år som nå har flyttet ut.

Jeg er utdannet elektroingeniør og min yrkeserfaring er stort sett innen salg, markedsføring og ledelse. Nå jobber jeg som leder av elektrotavlefabrikken ved ABB i Skien.

Jeg har vært engasjert FAU-medlem og -leder i mange år. Først ved Kjørbekkhøgda barneskole i Skien i fem år, der jeg også var med i SU. Deretter mange år i FAU ved Bergsbygda Montessoriskole i Porsgrunn. Jeg har også vært medlem og leder av FAU ved Tveten ungdomsskole og leder/nestleder/medlem av det kommunale foreldreutvalget (KFU) i Porsgrunn i flere år.

Mange skoler har i dag tatt i bruk lesebrett som en del av undervisningen. Det er interessant, og jeg ønsker å følge utviklingen og erfaringene med dette. Det er nå flere skoler som har fokus på lekser og har innført leksefri skole. Dette er også et tema jeg brenner for, og jeg tror vi vil se endringer her de neste årene. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev