Ståle Sand Kalkvik

Eg heiter Ståle Sand Kalkvik, er 52 år og bur i Trondheim saman med Ragnhild og våre barn; Hedda (19) og Mari (11). Eg jobbar nå som seniorrådgivar ved NTNU Universitetsbiblioteket.

Eg har hatt verv som FAU-leiar i fem år, samt nestleiar og leiar i kommunalt foreldreråd for skole (og etter kvart barnehage) i til saman nesten tre år. Sit framleis som FAU-medlem ved Brundalen skole.

Eg brenn spesielt for dei svakaste barna/familiane og dei aukande sosioøkonomiske forskjellane i samfunnet, digitalisering/kunstig intelligens, og dessutan skolen, elevane og foreldra si forståing for demokrati og samfunn – her under skole-heim-samarbeid og skoledemokratiet

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev