Sara Marja Magga

Jeg heter Sara Marja Magga, er 47 år og bor i Guovdageaidnu/Kautokeino sammen med min datter som nå går i tredje klasse og er åtte år. 

Jeg er utdannet innen journalistikk og kommunikasjonsfag, sør- og nordsamisk språk og tolkefag. Jeg har erfaring som kommunikasjonsmedarbeider, språkarbeider og som både tolk og oversetter. 

Jeg har hatt verv som leder og medlem i FAU på Suaja maanagierte som er den sørsamiske barnehagen på Snåsa og var vara til FAU i Guovdageaidnu mánáidskuvla/Kautokeino barneskole da datteren min gikk i første klasse.  

Jeg brenner spesielt for barns rett til samiskopplæring. I tillegg til det, brenner jeg for en god og trygg skolehverdag hvor man tar grep om mobbesaker slik at barn og unge skal slippe å oppleve slikt. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev