Marius Chramer

Jeg heter Marius Chramer, er 51 år og bor i Tromsdalen i vårt nordligste fylke sammen med min samboer Camilla og våre til sammen fire barn i alderen fra tre til 17 år.

Jeg er utdannet statsviter med hovedfag fra NTNU, har jobbet som prosjektleder og spesialrådgiver tidligere, og er nå stedlig leder for avdeling fly, fiskerihavn og beredskap i samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Som forelder har jeg hatt ulike verv ved Tromsdalen barneskole, herunder fem år i FAU. Jeg avsluttet mitt lederverv i FAU etter to år, da jeg ble utnevnt til leder av FUG fra 2020. Mine hjertesaker er at foreldre skal engasjere seg enda mer i barnas skolegang og at foreldrestemmen vår skal være sterk, tydelig og bli lyttet til, både lokalt og nasjonalt.

Jeg er opptatt av å bygge en positiv kultur i FUG og bygge et sterkt team sammen med vårt fremragende sekretariat i Bø. Jeg ønsker å bidra til å gjøre FUGs arbeid enda bedre kjent og anerkjent og vi skal være en synlig samfunnsaktør. Jeg brenner for medvirkning, skoledemokrati og arbeid med gode skolemiljø. Våre rådsorgan og FUG må være lovfestet. Vi i FUG skal støtte opp om rådsorganene i større saker og si ifra når det trengs ut fra vårt statlige mandat som uavhengig organ. Vi skal også være konstruktive partnere for alle de vi samarbeider med!

Vi har en viktig jobb å gjøre for å påvirke barn og unges oppvekstsvilkår og alle vi som er med i FUG er heldige som får bidra i dette givende arbeidet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev