Linda Sandåker

Jeg heter Linda Sandåker, er 48 år og bor i Misvær i Bodø kommune sammen med mine to barn, India (15) og Jonatan (17).

Jeg er utdannet coach og har blant annet arbeidet som nærmiljøleder, styrer i barnehage og jeg har bred erfaring med ledelse i kreativ næring. Jeg har gjennomført et bokprosjekt, holdt kurs og foredrag, samt at jeg har hatt gleden av å bidra i et vellykket motivasjonsprosjekt i videregående skole. I dag jobber jeg som Coach i Raise-Gruppen AS og driver egne prosjekter.  

Jeg har hatt verv som klassekontakt og FAU-leder/SU-leder ved Misvær skole i syv av de ti siste årene. Skoleåret 2019/2020 var jeg FAU-leder ved skolen og sitter i Bodø kommunes kommunale foreldreutvalg (KFU). 

Jeg brenner spesielt for et godt, trygt og inspirerende læringsmiljø hvor elevene opplever mening, mestring og motivasjon. Jeg brenner for et godt hjem-skole samarbeid – det er avgjørende for våre barns opplevelse og resultat av den viktige tiden i deres liv.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev