Lill-Therese Varsi

Eg heiter Lill-Therese Varsi, er 35 år og bur Hovin, i Melhus kommune saman med mannen min Bernt Are Moshaug, og barna Juhán Anders 11 år, Olav-Peđar fire år og Maila-Kristine to år.

Eg er utdanna pedagog, og jobbar no som PP-leiar ved Rennebu PP-teneste. Eg har hatt verv som klassekontakt, nestleiar ved FAU og vararepresentant i SU ved Hovin skole i til saman fire år. No er eg vald som SU-medlem for Rosmælen skole.

Eg brenn spesielt for at foreldre skal vera trygge i rolla si som foreldre. Eit godt skole-heim samarbeid er viktig for å gjere foreldre til trygge vaksne. Å ha gode forventningsavklaringar mellom skole og heim er òg viktig. I tillegg brenn eg for at samiske barn skal få likeverdig opplæring som andre barn i skolen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev