Lars Nordgård

Jeg heter Lars Østen Nordgård, er 49 år og bor på Titran i Trøndelag. Jeg bor alene, men har barna Astrid (11) og Live (10) annenhver uke. 

Jeg har utdannelse innen prosjektledelse, har befalsutdanning i Forsvaret og har studert matematikk på Universitetet i Oslo.

Jeg har erfaring som avisbud, matros, fisker, lagerarbeider, kundekonsulent, brukerstøtte og systemansvarlig i Telenor, prosjektleder, selger, vekter, befal og militær konstabel i Forsvaret, mattelærer i grunnskolen, leder for asylmottak, logistikksjef, røkter i oppdrettsnæringen, fire år i kommunestyret og leder i kontrollutvalget i Frøya kommune. Jeg jobber nå som avdelingsleder ved Ragn-Sells sitt gjennvinningsanlegg på Hitra.

Jeg har hatt verv som klassekontakt/FAU-medlem i fire år, de siste tre år som FAU-leder ved Sistranda skole, nå Sistranda barneskole da skolen ble delt i 2019. Jeg har også vært leder i SU ved samme skole siste tre årene. I tillegg har jeg vært fire år i SU for Hamarvik barnehage på Frøya. 

Jeg brenner spesielt for at alle barn skal ha et tilbud tilpasset for dem, barn har forskjellige evner og lærer i forskjellig tempo. Dette må skolene ta hensyn til.  

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev