Johanne Marie Olaussen

Eg heiter Johanne Olaussen, er 32 år. Eg kjem frå Nordreisa i Nord-Troms, men bur i Oslo. Eg har to barn, fødd i 2014 og 2011.

Eg har erfaring som sjølvstendig næringsdrivande, økonomikonsulent i stab for oppvekst og kultur og rekneskapssjef i Nordreisa kommune. Eg jobbar no som rådgjevar i KS i område for samfunn, velferd og demokrati avdeling for kommuneøkonomi.

Eg har vore klassekontakt, hatt verv som folkevalt i hovudutval for oppvekst og kultur, og vore vara til representanten til barna i plansaker. Eg har òg erfaring frå å vera elevrådsrepresentant, ungdomsråd og har sitte i fylkesrådet til ungdommen.

Eg brenn for at alle barn skal oppleva eit trygt, inkluderande og godt skolemiljø. Eg vil jobbe ekstra hardt for dei sårbare barna – dei som har ufrivillig skolefråvær, eller som ikkje opplever skolen som eit trygt og godt sted å vere.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev