Attia Mirza Mehmood

Eg heiter Attia Mirza-Mehmood, er 47 år og bur i Oslo  saman med mannen min og to barn på 16 og 12 år.

Eg er utdanna i offentleg administrasjon og saksbehandling, sosiologi, juridiske fag og HR og prosjektleiing. Eg jobbar som leiar for SIMOF – Samhald i mangfald og frivilligheitsarbeid, i tillegg til å vera foredragshaldar og kurshaldar i mangfaldskompetanse og haldningsskapande arbeid.

Eg har hatt verv som SU-leiar, FAU-leiar og FAU-medlem, DS-medlem, SMU-medlem, nestleiar i Oslo KFU og utvalsmedlem ved Teisen Vest barnehage, Teisen Gård barnehage, Bryn skule, F21 ungdomsskule i til saman 15 år.

Eg brenn spesielt for barn og unges oppvekstvilkår, heim- skulesamarbeid, foreldremedverknad, likestilling, diskriminering og laget rundt eleven.Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev