Alf Harald Aronsen

Eg heiter Alf H. Aronsen, er 44 år og bur i Haugesund saman med kona mi Stina og dei to barna våre på snart 10 og 12 år. Eg er utdanna lærar og jobbar no som kommunikasjonsrådgjevar på Høgskulen på Vestlandet.

Eg har hatt verv som både klassekontakt og FAU-medlem i fire år. Eg er no FAU-leiar ved Solvang skole i Haugesund, som også inneber at eg er medlem av samarbeidsutvalet (SU) og skolemiljøutvalet (SMU) ved skolen. Eg er òg medlem av det kommunale foreldreutvalet (KFU) i Haugesund kommune.

Eg brenn for medverknad, skole-heim samarbeid og gratisprinsippet i skolen. Eg er òg oppteken av at alle skolar skal ha tilgjengelege og godt utforma skolegardar med innbydande aktivitetar og sosiale rom for alle barn og unge. Me må òg styrkja dei praktisk-estetiske faga i skolen, regulera skjermbruk, sjå på praksisen rundt heimelekser og jobba for auka rekruttering til læraryrket.Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev