Tilstand på skolebygg

I kjølvannet av rapporten State of the Nation 2021 har Multiconsult laget et eget notat om den tekniske tilstanden til bygningsmassen i norske skoler. Formålet er å kartlegge bygningskomponenter som kan påvirke inneklimaet.

Bildet viser forsida på Multiconsult sin rapport om inneklima i skolen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev