Kontakt mellom skule og heim i koronaperioden

Kontakt mellom heim og skule i koronaperioden
Bilete visar forsida til foreldreundersøkinga om foreldre-skule-kontakt under korona.

I april 2020 gjorde Opinion ei undersøking for FUG om kontakten mellom heim og skule etter tre veker med heimeundervisning. 44 prosent av foreldra hadde ikkje hatt kontakt med skulen på anna vis en via barnet sitt.

LES UNDERSØKINGA SOM E-BOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev