Samtaleduker – få foreldrene til å snakke sammen

En samtaleduk bidrar til å sette i gang foreldres tanker om temaer på foreldremøter. Spørsmålene legger til rette for konstruktiv samtale, og strukturen bidrar til at alle foreldre kommer til orde. Samtaledukene kan leses som e-bok eller lastes ned som pdf i bunn av siden. Der finner du også veilederen.

Samtaleduker
Bildet viser et knippe av FUG sine samtaleduker.

Inkludering

Inkludering betyr at vi har den samme muligheten til å lære, utvikle oss og være sammen med andre, selv om vi er ulike. Les som e-bok.

Klassemiljø

Klassemiljø handler om hvordan elevene har det sammen med hverandre og sammen med de voksne, både i undervisning og pauser. Les som e-bok.

Digital hverdag

Digital hverdag innebærer alle mulighetene og utfordringene elevene møter når de for eksempel spiller og jobber med skolearbeid på PC, telefon, iPad eller spillkonsoller. Les som e-bok.

Samarbeid

Samarbeid vil si å jobbe sammen med andre mot et felles mål. I et samarbeid må vi respektere hverandre og snakke sammen på en skikkelig måte. Les som e-bok.

Å stille opp for hverandre

Å stille opp for andre innebærer at vi både ser, forstår og kan hjelpe et annet menneske. Les e-bok.

Vennskap

Vennskap bygger på at vi er ærlige, viser omsorg og har tillit til et annet menneske. Vennskap utvikler seg ofte når vi liker- eller opplever de samme tingene. Les e-bok.

Lekser

Lekser er oppgaver som skolen ber elevene om å gjøre utenfor skoletiden. Les som e-bok.

Toleranse

Toleranse handler om å tåle; det vil si å la personer, saker og spørsmål være i fred. Toleranse krever at man er fordomsfri og åpen. I skolen kan toleranse innebære å se mulighetene i forskjeller.

Veiledning til samtaledukene

Les veilederen som e-bok.

LES MER OM: Foreldremøter i skolen

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev