Overganger gjennom utdanningsløpet

Foreldreundersøkelse - Overganger gjennom utdanningsløpet
Bildet viser forsida til FUGs foreldreundersøkelse «Overganger gjennom utdanningsløpet».

Høsten 2021 ble 1000 foreldre spurt om hvordan de opplevde barnet eller ungdommens siste gjennomførte overgang. Halvparten har erfaringer fra overgangen barnehage-skole, resterende halvpart fordeler seg relativt likt mellom overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og grunnskole til videregående.

LES UNDERSØKELSEN SOM E-BOK

NETTSAK OM UNDERSØKELSEN: Dialog er viktigere enn noensinne

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev