Barnas trygghet i en digital (skole)hverdag

Undervisningsopplegg Barnas trygghet i en digital (skole)hverdag

Lynkurset «Barnas trygghet i en digital (skole)hverdag» bidrar til å øke foreldres bevissthet og kompetanse innenfor personvern og informasjonssikkerhet. Passer godt som tema i møter arrangert av skoleleder, lærere og FAU.

Målet med opplegget er å øke bevisstheten og kompetansen om personvern og informasjonssikkerhet hos foreldre i skole og barnehage. Det er et opplegg fra SkoleSec; et KS-prosjekt som kort fortalt skal sørge for tryggere digital læringsmiljø for elever.

Her kan du lese mer om SkoleSec

Kultur- og kompetanseutvikling i personvern og informasjonssikkerhet for foreldre er et opplegg fra SkoleSec i samarbeid med Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Selve opplegget tar ca. 2 timer å gjennomføre og i bunn av artikkelen finner du en powerpointpresentasjon med opplegget fra a til å.

Filmer til kurset

Film til foreldresamling – del 1 av 2:

Film til foreldresamling – del 2 av 2:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev