– Må våge å slippe løs kraften i foreldrene

FAU på Sagene skole
På bildet ser du representanter fra elevrådet på Sagene skole, rektor Peter Fossland, kunnskapsminister Tonje Brenna, Sunniva Holmås Eidsvoll, Stina Mosling og Marius Chramer.

Mange FAU-er har fått lite gjort under pandemien. For FAU på Sagene skole har det vært business as usual. Og vel så det.

– Vi er stolte av det vi har fått til, sier Stina Mosling, og ser ut som om hun mener det. I forbindelse med at Foreldrerådets arbeidsutvalg på Sagene skole ble kåret til årets FAU i Oslo var det flere som ville høre om det unike samarbeidet på skolen. Torsdag viste den avtroppende FAU-leder Mosling, rektor Peter Fossland og elevrådet hva de har fått til. På besøk var blant annet kunnskapsminister Tonje Brenna, FUG-leder Marius Chramer og skolebyråden i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Mens andre FAU-er har henvendt seg til FUG i frustrasjon over haltende aktivitet under pandemien, har det vært full galopp på Sagene. På Oslos nest eldste skole har digitale møter båret frukter. Nå høstes det både inne og ute, med ny kulturarena og skolebibliotek allerede på plass og massive planer for skolegården i vente.

FAU fikk inn 12 millioner

Etter fabelaktig sang fra Sagene skolekor ble gjestene kjent med en skole med stolte tradisjoner. Skolen var landets første med egen leirskole, men også en pioner innen foreldremedvirkning. Handlingskraften foreldre, elevråd og skoleledelsen har vist i moderne tid imponerte særlig. Her er noen av det de har fått til i løpet av de siste årene:

  • 12 millioner kroner fra Oslo kommune til oppgradering av skolegården
  • Åpnet en egen kulturarena/nytt skolebibliotek i 2022. Fikk midler fra Sparebankstilftelsen etter søknad fra engasjert forelder
  • Strakstiltak på ventilasjon og brannsikkerhet
  • Vellykket aksjon for å få vann i Sagene bad etter 20 års tørke
  • Fått skolen inn i skolebehovsplanen til Oslo kommune
  • Laget heftet «Historier om Sagene skole»

Under presentasjonen var både FAU og rektor åpne om at foreldresamarbeidet ikke alltid har fungert like bra. For noen år siden var oppmøtet variert, møtestrukturen svakere og vedtekter manglet. Uklarhet i rollefordelingen mellom klassekontakten og FAU-representanter førte til mindre effektiv kommunikasjon med alle foresatte.

– Det var ikke alltid like god stemning, innrømmer avtroppende FAU-leder.

LES OGSÅ: FAU-representant i skolen

Oppskriften for å lykkes

Foreldre med arkitektbakgrunn har bidratt med kunnskap i prosessen med å skaffe midler til uteområdene. Elever har tegnet drømmeskolegården og kommet med ønsker. Oppgraderingene i skolegården kommer så fort det er praktisk mulig. Går alt som smurt kan det stå klart neste høst. Det nye biblioteket er allerede i bruk, også etter skoletid, en gang i uken.

– Det er utrolig å se at elever og foreldre er så involverte, sa en ivrig Tonje Brenna. Kunnskapsministeren ville vite om FAU hadde tips til andre engasjerte foreldre som sliter med å få fart på arbeidet.

– Det første man må gjøre er å organisere opp. Få opp vedtekter og struktur – lage et årshjul, forklarte Mosling.

På lysbildet under ser du organisasjonskartet til FAU. Egne trinngrupper og aksjonsgrupper med dedikerte oppgaver, ble løftet fram som en suksessfaktor. Her bidrar foreldre med det som er mest relevant for deres trinn, mens foreldrene som ikke sitter i FAU, er med i arbeidsgrupper som sørger for arrangementer og dugnader. Skolens internasjonale matfest er et eksempel på et tiltak som skaper engasjement blant flere foreldre med minoritetsbakgrunn.

FAU på Sagene skole
Illustrasjonen viser hvordan FAU er organisert på Sagene skole med de ulike trinngruppene og deres oppgaver i bunn.

– Arbeidsgruppene har vært et brekkjern for å engasjere foreldre. Det gir en egen motivasjon å få jobbe med konkrete oppgaver som man vet at man mestrer, sier Mosling.

– Slipp løs kraften i foreldrene

FAU på Sagene - rektor
På bildet ser man avtroppende FAU-leder Stina Mosling og rektor Peter Fossland.

Rektor Peter Fossland fikk skryt for å involvere både små og store i den kortsiktige og langsiktige utviklingen av skolen. Han pekte på strukturert samarbeid og regelmessige møter som en suksessfaktor.

– Man må være på tilbudssida, støtte og gå i dialog. Det handler om å ta sjansen – involvere foreldre og elever. Det er en stor kraft i engasjementet deres og man må våge å slippe den løs, sier Fossland.

– Inspirerende

FUG-leder Marius Chramer har bekymret seg for den manglende aktiviteten i FAU-er over hele landet under pandemien. Han har snakket og skrevet om behovet for en revitalisering av FAU i skole-Norge og mener at Sagene er et strålende eksempel på noen som har fått det til.

– Det vi har sett og hørt om her i dag er rett og slett inspirerende. Der er et nasjonalt forbilde og jeg håper det er mulig for andre å få lære om jobben dere har gjort. Dette viser hva man kan få til når foreldre og skolen jobber godt sammen, sier han og roser både FAU og rektor Peter Fossland.

Etter seansen med ministeren fikk gjestene smake utsøkt indisk mat laget på skolens kjøkken. Deretter fikk skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll og de frammøtte høre om styrker og utfordringer ved samarbeidet om barn og unge i bydel Sagene, elevmedvirkning, samt det nye skolebiblioteket som har fått navnet Sagene kulturarena.

– Jeg har et luksusproblem. Det er mye å holde oversikt over og vi er ikke i mål, vi må stadig være i utvikling, avslutter Peter Fossland.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev