Kan elevene pålegges å dusje etter gymtimene?

Noen elever kan synes det er skummelt å måtte dusje sammen med andre etter gymtimen, og dette kan være noe noen elever kan grue seg til.

Men har skolen lov til å pålegge elevene å dusje om de absolutt ikke vil? Svaret er nei. Det finnes ikke grunnlag i lovverket for å pålegge elever å dusje etter gymtimen.

Denne saken har vært til behandling i Kunnskapsdepartementet. Det er ikke grunnlag verken i opplæringsloven eller forskriftene til loven å pålegge elever å dusje etter timer i kroppsøving.

Skolen må gi foreldrene informasjon om dette. Det er opp til den enkelte skole i samarbeid med skolens tillitsvalgte foreldre å finne frem til den beste måten å informere om at dusjing er frivillig.

Skolen kan prøve å tilrettelegge for dusjing, og finne løsninger slik at eleven føler seg komfortabel, men skolen kan altså ikke tvinge dem.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev