Kickstartet høsten med tre fysiske møter i Oslo

Høynivåmøte: Over 30 organisasjoner dukket opp på årets høynivåmøte på Gamle logen i Oslo.

FUG-leder Marius Chramer og resten av utvalget kickstartet høsten med en innholdsrik uke med noe så sjeldent som fysiske møter i Oslo. – Det er godt å være i gang igjen.

FUG-lederen kan se tilbake på ei uke med både høynivåmøte, tredagersmøte med resten av foreldreutvalget, i tillegg til samtaler med Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal. Mandag 31. august møtte Chramer og FUB-leder Einar Olav Larsen ulike direktorat og departement, politiske partier og organisasjoner som Barneombudet, Redd Barna og Elevorganisasjonen. Målet er å få til en langsiktig samarbeid for å sikre digital trygghet for barn og unge. Over 30 organisasjoner har nå skrevet under på felleserklæringen om en tryggere digital hverdag for barn og unge.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Møtte Handal

Onsdag 1. september vekslet FUG-lederen mellom fysisk FUG-møte på The Hub og et konstruktivt møte med Utdanningsforbundets i Lærernes hus.

Bildet viser leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal og FUG-leder Marius Chramer.

– Vi har snakket om saker som FUG og Utdanningsforbundet har til felles: Dette med å forsterke tilstanden på norske skolebygg, det å få flere kvalifiserte lærere inn i skolen, å få på plass en veileder for pandemi og krise, og ikke minst det å få på plass et forsterka skoledemokrati, sier Chramer.

Vil revitalisere

I FUG-møtet på The Hub i Oslo var som vanlig sakskartet variert.

– Vi har hatt gode møtedager og har brukt tida godt til å diskutere våre prioriterte saker. Vår kanskje viktigste sak denne høsten er å få revitalisert foreldremedvirkningen. At vi som foreldre engasjerer oss og at man melder seg for å ta verv i FAU og i de andre rådsorganene, slik at vi sikrer dette gode skoledemokratiet som vi har i Norge, avslutter Chramer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev