Hvordan kan foreldre hjelpe til med lekser?

Lekser i skolen
Bildet viser en far som hjelper sønnen sin med matteleksen.

Noen ganger kan det som foreldre være vanskelig å holde seg oppdatert på hva barna skal lære på skolen. Da må vi ofte basere leksehjelpen på kunnskap vi selv har fra skolen.

Likte du ikke matte eller følte du var god i dette selv, kan det være vanskelig å hjelpe barnet med matteleksene.

Den beste måten vi kan hjelpe barna våre på, er å ha en positiv holdning til det barna lærer på skolen, oppmuntre dem og fortelle dem at det de lærer er viktig og noe de kommer til å få bruk for.

Snakk med læreren

I utgangspunktet skal ikke matteleksene være vanskeligere enn at elevene skal greie dem ut fra det de har lært i timene. Hvis barnet opplever at de er vanskeligere, bør du ta det opp med læreren i utviklingssamtalen eller direkte med matematikklæreren.

Det finnes også mange hjelpemidler til å lære matematikk i dag. Det finnes nettsteder som har spill og oppgaveløsninger innen matematikk som kan være motiverende for mattekunnskapene. Disse synes ofte barna er gøy. Matematikk.org har for eksempel noen.

Røde kors tilbyr også på noen steder leksehjelp for ungdomsskole og videregående. De har også et digitalt univers, som har åpent mandag-torsdag 17-21, se digitalleksehjelp.no.

Gode argumenter for å bidra i leksearbeidet finner du her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev