Hva kjennetegner evnerike barn og hvordan kan vi møte dem?

Evnerike barn, eller særbegavede barn, lærer fortere og kan bearbeide større mengde lærestoff enn det som ligger i normen.

Gutt som får individuell opplæring

Elever kan ha rett til individuell opplæring

De viser, eller har et potensiale for å vise, et eksepsjonelt nivå i et eller flere fag, teoretiske, praktiske eller estetiske.

Tilpasset opplæring

Barn som har høy IQ tenker ofte annerledes enn gjennomsnittseleven. Som alle barn trenger de aksept, respekt og forståelse for sine behov. Skolen skal gi alle barn tilpasset opplæring. Om disse barna ikke får ekstra utfordringer, kan de bli frustrert og noen ganger utvikle atferdsproblemer. I klasser med evnerike barn kan elevene for eksempel bruke LIST-oppgaver, som er en betegnelse for oppgaver med lav inngangsterskel og stor takhøyde. På denne måten kan de evnerike barna og de andre elevene gjøre samme oppgaver tilpasset sitt nivå og tankesett.  

Hva kjennetegner evnerike elever?

Boken “Våre evnerike barn”, skrevet av Ella Cosmovici Idsøe, Kjell Skogen sier dette om hva som kjennetegner de evnerike elevene.

Flinke elever:

Kan svarene
Er interesserte
Arbeider hardt
Svarer på spørsmål
Befinner seg i toppen av klassen
Lytter med interesse
Lærer lett
Har det fint med jevnaldrende
Er mottakelige
Kopierer nøyaktig
Liker å gå på skole
Mottar informasjon
Er teknikere
Liker logisk oppbygget læring
Er bevisste
Er tilfreds med egen læring

Evnerike elever:

Stiller spørsmålene
Er ekstremt nysgjerrige
Beskjeftiger seg med andre ting og klarer seg godt
Diskuterer detaljer og er omstendelige
Er forut for klassen
Viser sterke holdninger og synspunkter
Kan det allerede
Foretrekker voksne
Er intense
Skaper nytt
Liker å lære
Bearbeider informasjon
Er oppfinnere
Trives med kompleksitet
Er ivrig observerende
Er selvkritiske

Har du et evnerikt barn?

Vet du eller lurer du på om dere har et evnerikt barn? Det finnes mye nyttig informasjon og faglitteratur som kan hjelpe deg som foreldre å finne ut av om du har et evnerikt barn, eller hjelpe deg som har det.

Her er faglitteratur om evnerike barn:

  • Barn med stort læringspotensial i barnehagen (Idsøe, 2019)
  • Begavede barn i barnehagealder (Lie, 2016)
  • Begavede barnehagebarns læring – i teori og praksis (Lie, 2017)
  • Våre evnerike barn – En utfordring for skolen (Skogen & Idsøe, 2011)
  • Evnerike elever og tilpasset opplæring (Smedsrud & Skogen, 2016)
  • Talent i skolen – Identifisering, undervisning og utvikling (Nissen, Kyed, Baltzer & Skogen, 2012)
  • Elever med akademisk talent i skolen (Idsøe, 2014)
  • Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever (Lie, 2014)

(Kilde: mensa.no)

Det er også viktig å involvere skolen. Ta en prat med kontaktlæreren om barnet ditt. Hvordan opplever han eller hun at barnet ditt hevder seg og har nytte av læringen? Og hvordan tilrettelegges det i timene? Skolen skal gi alle barn tilpasset opplæring, slik at alle har nytte av læringen. Det kan for noen elever være aktuelt med tidligere skolestart eller å hoppe over en klasse. Disse alternativene krever en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten før skoleeier fatter et enkeltvedtak om dette.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev