Halloween: – Gjør det klart for barn og foreldre at alle er ønsket

Inkluderende halloweenfeiring
Samling i stua: Halloweenmarkeringa på Fagerholt i Kristiansand ble en stor suksess. Her samles en guttegjeng i stua. foto: privat

– Vi er mange foreldre som har sett at Halloween er blitt viktigere og viktigere for barna. Samtidig ser vi konsekvensene med barn som havner utenfor. Det kan være barn som ikke er så synlige og med foreldre som ikke snakker høyt om utenforskap. Vi foreldre må tenke inkludering for alle barn, ikke bare vårt eget, sier Johan Kristian Andreasen.

FAU-lederen ved Fagerholt skole har foreldregruppa bak seg når skolen bruker Halloween for å utvikle fellesskapet. Når mørket senker seg over skolekretsen 31.oktober, er det andre gang alle elevene inviteres til en eller annen form for feiring. Hvor og hvordan det gjennomføres, er det foreldre som bestemmer. I fjor ble det livlig i skogholt, garasjer, på lekeplasser og i skolegården.

– Alle klasser har egne opplegg, det er helt frivillig hvordan man gjør det. Noen har hele klassen, andre bare gutter og jenter. Oppfordringen er å gjøre det så enkelt som mulig – målet må ikke være å overgå hverandre, understreker Andreasen, som sammen med seks, sju andre foreldre laget Halloween på en lekeplass.

– Vi hadde bålpanne, pølser og musikk. Det trenger ikke å koste mye eller være så mye arbeid for foreldrene. Det viktigste er at alle elevene får en invitasjon.

I bunn av saken kan du lese Fagerholt FAU sine tips for å arrangere inkluderende Halloween.

– For fritt fram for barna

En aktiv foreldregruppe er alfa omega når 560 elever igjen inviteres til feiring. Andreasen vet at foreldre ved andre skoler gjør lignende tiltak, og oppfordrer enda flere til å ta grep for å unngå at enkeltbarn står uten invitasjon.

Noen barn opplever å bli ekskludert hver dag. For dem blir Halloween ekstra sårt.

– Konsekvensene og utenforskapet er kanskje ikke så synlig, men man ser det hvis man ønsker å se det.

Andreasen mener at inkluderende Halloween kan bidra til å redusere utenforskapen i hverdagen.

Johan Kristian Andreasen

– Etter min mening har feiringen av Halloween vært for fritt, med lite vokseninvolvering. Det har vært en stor snakkis blant barna om hvem som skal feire med hvem. Mange planlegger og gleder seg i ukevis. Så er det alltid noen som havner utenfor, som gruer seg og har det vondt. Disse gruppedynamikkene eskalerer fort dersom foreldre ikke kobler seg på. Jeg tror det er en stor lettelse for mange barn og foreldre å oppleve at vi er et organisert fellesskap rundt dette. For mange betyr det senkede skuldre.

– Møtte dere noen motforestillinger?

– I en stor foreldregruppe vil det alltid være ulike meninger, men det er et overveldende flertall i foreldregruppa for å fortsette med inkluderende Halloween på Fagerholt. Det handler om å se lenger enn sine barn. Sørger vi for god inkludering for alle elevene, bidrar vi til gode klassemiljø. Det igjen fører til at egne barn får det godt, sier han.

Få Halloween inn i planene

Inkluderende halloweenfeiring på Fagerholt skole
Klassene velger selv hvordan de ønsker å feire Halloween, men alle er invitert. Her er jentene i en av klassene samlet for en uhyggelig stund. foto: privat

Andreasen, som jobber som førstelektor i pedagogikk ved institutt for pedagogikk på Universitetet i Agder, skrev før fjorårets Halloween en mye delt kronikk om Halloween og skolemiljø. Med seg hadde han fagpersoner med lang erfaring fra forskning og arbeid med utenforskap og mobbing. Like før Halloween laget VG en sak om feiringa på Fagerholt og intervjuet daværende FAU-leder.

– Med kronikken ønsket vi å synliggjøre problematikken med utenforskap, men også at vi foreldre kan gjøre en stor forskjell.

I etterkant har foreldre fra andre skoler vært i kontakt for å få tips til lignende markeringer.

– Når FAU og skolen sammen har en forventning om at Halloween skal være for alle, blir det mer forpliktende. Vi har hatt stor nytte av å sette det inn i et system. Alle klassene har sine egne sosiale tiltaksplaner som foreldrene i de forskjellige klassene lager på høstens første foreldremøte. I planene står det forskjellige tiltak for å skape et godt skolemiljø, Halloween er bare ett av tiltakene.

LES OGSÅ: Halloween: – Dette må foreldrene spørre om

Barna tar det som en selvfølge

Mange lar seg provosere over at salgssesongen for Halloween blir lenger for hvert år. Men vi kan også se på det som en god påminnelse. Når det tyter masker, parykker og løstenner ut av butikkhyllene er det på tide å snakke med barna om Halloween-markeringer der alle er invitert. Jo tidligere man starter planleggingen, jo lettere blir det i praksis.

På Fagerholt er inkluderende Halloween er 100 prosent foreldredrevet, men skolen har vært en tydelig støttespiller.

– Vi var spente på hvorvidt det ville bli problematisert når vi satte det inn i årshjulet og de sosiale tiltaksplanene, men tilbakemeldingene har bare vært positive. Det virker som at foreldrene allerede ser på inkluderende Halloween som en del av det å være tilknyttet skolen vår. Så tror jeg det er lurt at det ligger en frihet i bunn. Det er fritt fram for foreldrene å løse oppgaven på det viset de ønsker, og i de fleste klassene er det andre enn foreldrerepresentantene som arrangerer. Her er det fritt fram å hive seg på.

– Hva tenker elevene?

– De gleder seg veldig til Halloween. Mitt inntrykk er at barna både forstår og nå tar det som en selvfølge at alle skal være inkludert.   

Fagerholts fem tips for en inkluderende Halloween-feiring

  1. Gjør avtaler om Halloween på høstens første foreldremøte.
  2. Sørg for at alle blir inkludert (hele klassen, alle i gruppe C, organiserte vennegrupper, alle jentene/guttene).
  3. Ikke prøv å overgå hverandre. Tør å gjør det enkelt.
  4. Felles møtested og tid for å gå runden i nabolaget er nok.
  5. Respekter at noen ikke ønsker å delta, men gjør det klart for foreldre og barn at alle er ønsket.

LES KRONIKK OM HALLOWEEN: Knask eller knep? Foreldre kan ta grep!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev