Guri Melby: «Åpen for å få på plass klagerett»

I denne artikkelen vil du lære mer om:

«Jeg er definitivt åpen for at det er en rettighet vi må få på plass», sa kunnskapsminister Guri Melby, da FUB lurte på hvorfor den nye loven om psykososialt miljø i barnehagen ikke har samme klageordning skolen. FUB ønsker muligheten for å melde forsømmelser til statsforvalteren.

Torsdag ettermiddag fikk FUB en intens, men god, digital halvtime med kunnskapsminister Guri Melby. Blant temaene som sto på tapetet var FUBs hjertesaker. Nestleder Cathrine Ballo Olsen løftet fram FUBs mening om at den gjennomsnittlige bemanningen i barnehagen er for lav. For mye tid går bort til møter, pauser, lunsj og planlegging og den faktiske tida der bemanningsnormen er oppfylt ligger mange ganger på to til tre timer om dagen.

Guri Melby: - Åpen for å få på plass klagerett

Ballo Olsen ønsket å vite hva kunnskapsministeren tenker om bemanningen i barnehagen, som er en av problemstillingene FUB møter oftest i kontakt med foreldre.

–  Det er riktig at barnehagenormen ikke regulerer normtall på hvor mange som skal være sammen med barna til enhver tid. Vi er opptatt av at man skal ha en lokal frihet for hvordan man skal kunne organisere tilbudet i barnehagen. Vi har vurdert at det ikke er hensiktsmessig å regulere hvordan den enkelte barnehage skal reguleres internt, sa ministeren, og la til: 

– Det er barnehagenes ansvar å sørge for at de er tilfredsstillende, pedagogiske virksomheter. At man har en norm betyr ikke at man ikke skal gjøre en vurdering rundt bemanningen.

Spent på evaluering

Ministeren sa at hun så fram til å se resultatet av en kartlegging av bemanningsnormen, som etter planen skal legges fram denne våren. 

– Vi mener det er et behov for en ordentlig gjennomgang av kunnskapen og forskninga vi har på hva som er gode barnehager. Jeg utelukker ikke at det blir endringer i måten normen er utforma på. Det kan hende vi må diskutere kompetansekrav opp mot antall ansatte. Akkurat nå er vi på et stadium der det er åpent for å diskutere og vi vil gjerne ha med innspilla deres. 

For ordens skyld; dagens bemanningsnorm stiller krav til en bemanning som tilsvarer minimum én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år.

Når det gjaldt pandemien informerte Melby om at Kunnskapsdepartementet har sett på muligheten for en statlig tilrettelegging for å være behjelpelig med å finne vikarer, eksempelvis studenter. 

– Slik det er nå mener kommunene de kal løse det selv. Det er foreløpig ikke nødvendig å gripe inn, men vi følger godt med, lovet hun.

Vil ha klagerett som i skolen

FUB-leder Einar Olav Larsen fikk fram FUBs syn på loven om psykososialt miljø, som trådte i kraft 1. januar i år. FUB har lenge kjempet for lovverket som forplikter barnehagene til å arbeide systematisk for å forebygge utestenging og mobbing, og skape et miljø med inkluderte barn som trives.

– Men FUB støtter ikke at etterprøvbarheten skal være lokal og tas i kommunene. FUB vil ha samme etterprøvbarhet og håndhevingsordning som i skolen, der klager kan tas med statsforvalteren (fylkesmannen), sa FUG-lederen og undret seg hvorfor det må være forskjell på håndhevingen i skolen og barnehagen.

Melby understreket at hun var glad for at regelverket var på plass, men forsikret om at det ville komme en gjennomgang. 

– Akkurat nå er dette lovverket helt ferskt og det tar litt tid å få det i gang. Å skulle ha gjort en evaluering allerede dette første året ville gitt misvisende resultater, men jeg mener at vi skal gjøre en evaluering, men det må skje på riktig tidspunkt. Da vil dette å se på om det trengs ytterlige tiltak – som for eksempel en annen klagerett – være en naturlig del av evalueringen. Det er viktig å påpeke at barnehageeier og statsforvalteren har muligheten til å føre tilsyn, men det er klart at det ikke er samme klagerett som i opplæringsloven. Jeg er definitivt åpen for at dette er en rettighet vi må få på plass. Dere har en viktig jobb med å gi oss tilbakemeldinger som dere får fra foreldre, avsluttet kunnskapsministeren. 

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev