Foreldrerådet i skolen

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Foreldrerådet skal jobbe sammen for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole, sørge for at alle elever trives og har en positiv utvikling, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet, det sier opplæringsloven paragraf 11. 

Foreldreutvalg i skolen

Foreldrerådet velger også et arbeidsutvalg, FAU. FAU representerer alle foreldrene ved skolen. FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. Foreldrene i en klasse velger én eller flere representanter til FAU og én eller flere klassekontakter. Det er FAU selv som bestemmer hvor mange foreldrerepresentanter fra hver klasse som skal sitte i FAU. Derfor kan det være litt forskjellig organisering av foreldresamarbeidet og FAU ved hver enkelt skole.

Foreldrene skal også være representert i de andre samarbeidsforaene som finnes på skolen: samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU).

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet velger representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU).

Arbeidsoppgaver for FAU kan være:

  • Informere alle foreldre om aktuelle saker og høre på dem.
  • Samarbeide med elevrådet, rektor og lærerne.
  • Utnevne to foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget og samarbeide med disse. FAU-lederen skal være en av representantene i SU.
  • Melde saker til SU og SMU.
  • Delta på møter som kommunale foreldreutvalg (KFU) arranger (dersom kommunen har KFU).
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene.
  • Arrangere samlinger for foreldrene og lærerne, som storforeldremøter med ulike temaer.
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel trafikk, skolemiljø, inneklima, ordensreglement, strategiske planer og komme med innspill til skolen i saker der foreldrenes engasjement er viktig.
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev