Er mitt barn forsikret på skolen?

Skader på ting kan skje på skolen, for eksempel i uteaktiviteter, i gymsalen, på SFO, på skoleveien eller på leirskole. Det hender også at utstyr blir ødelagt eller blir borte, både skolens og elevens eiendeler.

Dersom skaden påføres med vilje eller med uaktsomhet, kan man i mange tilfeller kreve erstatning fra skolen eller annen elev/forelder. Skolen kan også kreve erstatning dersom skolens ting skades. Barn kan selv bli erstatningsansvarlige. Foreldrene kan være objektivt ansvarlige for barns uaktsomme handling med inntil kroner 5000, eller mer dersom de ikke har passet ordentlig på barnet.

Vanligvis er det mest praktisk om forholdet dekkes av en forsikring. Men hvem har ansvaret for at elevene er forsikret på skolen?

For hva og når er skolen ansvarlig?

Skoleeier (kommunen hvis skolen er offentlig) er forpliktet til å sørge for ulykkesforsikring for elevene i kommunen; elevforsikring. Forsikring gjelder på skolen, på skoleveien, på skoleturer, idrettsdager, leirskole og andre arrangement som skolen er ansvarlig for. Slik lovpålagt forsikring dekker først og fremst nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet, ikke ødelagte gjenstander.

Når er skolen ikke ansvarlig?

Skolen er ikke ansvarlig for ting som elevene har med seg hjemmefra. For dekning av skade på slike gjenstander, må det tegnes forsikring privat som gjelder også når elevene er på skolen. Den obligatoriske elevforsikringen dekker dermed ikke skade på briller og andre eiendeler. Noen skoler har ordninger hvor elever får dekket skader på briller, men dette er ikke lovpålagt og avhenger av hva slags forsikringsordning kommunen har.

For gjenstander som foreldrene og elevene selv er ansvarlige for må de tegne en forsikring som gjelder også når elevene er på skolen. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å høre hva som gjelder – det er ikke alltid reiseforsikring eller innboforsikring gjelder på skolen.

Du kan lese mer om skoleeiers forsikringsansvar her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev