Er det lov å arrangere gudstjenester i skoletiden?

Gudstjeneste
Bildet viser en tom kirkebenk foran en gudstjeneste.

Dette er et spørsmål vi ofte får til oss i foreldreutvalgene. Noen skoler har tradisjon for å gå i gudstjeneste rundt juletider, andre ved semesterets slutt. Ofte er foreldrene splittet på om dette er noe elevene trenger og bør være med på.

Noen mener at dette er en viktig del av kulturarven og at elevene har godt av dette, andre mener at dette kan være krenkende for de som ikke er kristne. Men er det lov at skolen gjennomfører gudstjenester i skoletiden?

Ja, skolen kan gjennomføre gudstjenester

Som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling, men det er viktig at skolen samtidig tilbyr et likeverdig alternativ for de elevene som ikke ønsker å delta på skolegudstjenesten.

Opplæringsloven paragraf 2 sier at:

“Elever skal etter skriftlig melding fra foreldrene få fritak fra de delene av undervisningen ved den enkelte skolen som de ut fra egen religion eller eget livssyn opplever som utøving av en annen religion eller tilslutning til et annet livssyn, eller som de på samme grunnlag opplever som støtende eller krenkende. Det er ikke nødvendig å grunngi melding om fritak. Skoleeieren skal årlig informere elevene og foreldrene til elever under 15 år om reglene for fritak og om innholdet i opplæringen. Elever som har fylt 15 år, gir selv skriftlig melding.”

Fritak gjelder også øving til skolegudstjeneste. I opplæringsloven paragraf 2 om fritak fra aktiviteter i opplæringa, er følgende setning viktig:

“Skoleeieren skal årlig informere elevene og foreldrene til elever under 15 år om reglene for fritak og om innholdet i opplæringen.”

Skolen må informere i god tid

Utdanningsdirektoratets veileder om skolegudstjenester (2019) understreker også at:

“Skolen skal gi informasjon til alle foreldre i god tid hvis skolen ønsker å tilby elevene å delta på skolegudstjeneste. Samtidig skal skolen gi informasjon om det alternative tilbudet til elevene som ikke ønsker å delta på gudstjeneste. Skolen kan informere i for eksempel foreldremøter, på skolens nettsider eller på ulike læringsplattformer.”

FUG anbefaler at skolegudstjenester og eventuelle andre religiøse sammenkomster er tema i foreldrerådet, samarbeidsutvalget eller FAU. Slik kan skolen finne sin gode håndtering og løsninger på dette som inkluderer alle elever.

LES MEIR OM: Tilrettelegging i forbindelse med tro og livssyn

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev