– Det finnes ingen mastergrad i engasjement

Bildet viser utvalgsleder i FUG, Marius Chramer, på en varm sommerdag i Tromsø.

Elever og foreldre kan endelig slippe ned guarden og være slik vi har brukt å være – med hverandre, fysisk til stede og nær. Det åpner nye dører for engasjement, skriver FUG-leder Marius Chramer i sin sommerhilsen.

Skoleferien er i gang og i år blir den slik den skal være. Pandemien som har herjet er noe vi nå skal klare å leve normalt med i størst mulig grad. Barna skal kjenne på friheten og slippe å frykte for helsen til sine nærmeste.

Vi foreldre har endelig fått komme inn på skolens områder, fått møte andre foreldrene face-to-face, håndhilse og se hverandre inn i øynene. Denne formen for tillit og sosiale relasjoner får vi ikke til via Teams eller gjennom et halvt nedrullet bilvindu.

Overnattingsturer, leirskoleopphold, skoleavslutninger, foreldremøter, FAU, Elevråd og andre rådsorganer har kunnet foregå i sine rette elementer. Endelig kan vi kjenne på en takknemlighet for alt vi har tatt for gitt. Endelig er vi her igjen!

Sommerens hjemmelekse

Det er nå foreldre må gripe sjansen til å gjenopprette alt som var bra og som fungerte før pandemien. Vi foreldre er svært viktige rollemodeller og kulturbærere. Vi vet at når vi foreldre engasjerer oss i barnas skolehverdag – da trives og lærer barna mye bedre. Kanskje kan vi bli enda flinkere på å involvere oss enn vi var før? Det må være målet.

For å få deg på sporet vil jeg derfor gi deg som forelder en oppgave i sommer:

Tenk over om det er noe du kan gjøre for skolen til dine barn? Er det noe med klassemiljøet, skolens bygningsmessige tilstand eller muligheten til å forme skolen til noe bedre som du brenner for? Dersom du vil og kan, synes jeg du skal ta sjansen på å melde deg til tjeneste. Om det er i foreldremøter, som klassekontakt, i FAU eller som dugnadshjelp under et arrangement på skolen er ikke så nøye. Det viktigste er at du engasjerer deg og signaliserer til dine barn og de andre voksne at du bryr deg om det som skjer på skolen. Det vil utgjøre en forskjell, tro meg. Det finnes ingen mastergrad i engasjement.

LES MER OM KLASSEKONTAKT

Reetabler engasjementet

Utvalget kjenner verdien av å ha kunnet møtes for å løfte våre prioriterte saker opp på høyest mulig nivå. Vi er heldige som har fire år som utvalgsmedlemmer, og de siste 18 månedene skal vi bruke godt. Temaer som digitale læremidler, midler til skolebygg som ikke er har godkjent inneklima, ufrivillig skolefravær og ny opplæringslov skal og må løftes – igjen og igjen.

Evnen til å løfte saker over så lang tid har dessverre ikke foreldrene som engasjerer seg i norske skoler. Muligheten til å utgjøre en forskjell har fått seg en pandemisk ripe i lakken. Vi vet at det er mange foreldre som gir seg i FAU på grunn av naturlig utskifting over en toårsperiode, men nå er det også mange foreldre i utvalg som aldri har møtt hverandre i samme rom.

Til høsten går vi i gang med en kampanje for å reetablere foreldreengasjementet rundt om på norske skoler. Vi må løfte frem verdien av skoledemokratiet. Mulighetene som oppstår når foreldre, barn, lærere og skoleledelse setter seg ned sammen er unike og vi må ha flere med på laget.

FUG har masse kompetanse og informasjon om det du kan forvente i samspillet mellom hjem og skole, og vi deler det mer enn gjerne deler med alle som ønsker det. Bare ring oss eller ta deg en runde på vår nettside.

Ønsker en riktig fin sommer til alle dere foreldre og spesielt lykke til til alle skolestartere og de som starter på en ny skole!

Marius

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev