Utvalget

Her er de ni medlemmene i FUG som ble oppnevnt for perioden 2020-2023 av Kongen i statsråd 20. desember 2019.

FUGs utvalg består av ni medlemmer som kommer fra ulike deler av landet og har barn i skolen. Medlemmene har bakgrunn som aktive foreldrerepresentanter på skolen. Utvalget velges for fire år av gangen.

Kontakt oss

Medlemmene

perioden 2020-2023

Marius Chramer

leder / Tromsø i Troms og Finnmark

Audun Fiskum

Harran i Trøndelag

Lars Nordgård

varamedlem / Titran i Trøndelag

Jørn Aabø

seniorkonsulent

Asbjørn Tolo

seniorrådgivar skole

Kjersti Falck

rådgiver skole

Marianne Dahlseng

kontorleiar

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev