Betaling og forsikring i SFO

I denne artikkelen vil du lære mer om:

I dei fleste kommunar drivast SFO gjennom foreldrebetaling. Kommunen kan ikkje bruke foreldrebetaling til andre ting enn skolefritidstilbodet.

I august 2020 vart det innført to moderasjonsordningar i SFO:

  • Ei inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for hushald med elevar på 1. og 2. trinn.
  • Gratis SFO for elevar med særskilde behov på 5. og 7. trinn.

Ordningane er regulerte i forskrift til opplæringslova kapittel 1B om skulefritidsordninga. 

Kommunen har plikt til å sørge for at alle elevar er dekt av ulykkesforsikring medan dei er på SFO. Forsikringa gjeld ikkje eigedelane til elevane.

Les meir om organiseringa av SFO her.

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev