Aktuelt nå

Se flere artikler

Hvem er FUG og hva kan vi hjelpe til med?

FUG veileder både foreldre og skoleansatte i spørsmål som handler om barn og unges hverdag og læring i skolen.

FUG gir råd og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole, og skal sikre at foreldrestemmen blir hørt i skolepolitiske saker.

Vi holder også foredrag om hvordan samarbeidet mellom hjem og skole kan styrkes.

Hva kjennetegner evnerike barn og hvordan kan vi møte dem?

Dialog i skolehverdagen

Hvorfor er samarbeid mellom foreldre og skolen viktig for elevens skolehverdag?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev