Ber myndighetene om å innføre rutiner for lufting av klasserom

Bekymringen for luftkvaliteten i norske klasserom bare øker i takt med økningen av covid-smitte blant og barn og unge. Nå har FUG bedt myndighetene se på muligheten om å innføre rutiner for lufting av klasserom

Norsk klasserom, covid-smitte, lufting

Aktuelle saker

Se alle artikler
Hva kjennetegner evnerike barn og hvordan kan vi møte dem?

Dialog i skolehverdagen

Hvorfor er samarbeid mellom foreldre og skolen viktig for elevens skolehverdag?

Hvem er FUG og hva kan vi hjelpe til med?

FUG veileder både foreldre og skoleansatte i spørsmål som handler om barn og unges hverdag og læring i skolen.

FUG gir råd og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole, og skal sikre at foreldrestemmen blir hørt i skolepolitiske saker.

Vi holder også foredrag om hvordan samarbeidet mellom hjem og skole kan styrkes.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.