Hvem er FUG og hva kan vi hjelpe til med?

FUG veileder både foreldre og skoleansatte i spørsmål som handler om barn og unges hverdag og læring i skolen.

FUG gir råd og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole, og skal sikre at foreldrestemmen blir hørt i skolepolitiske saker.

Vi holder også foredrag om hvordan samarbeidet mellom hjem og skole kan styrkes.

Aktuelle saker

Se flere artikler
Hva kjennetegner evnerike barn og hvordan kan vi møte dem?

Dialog i skolehverdagen

Hvorfor er samarbeid mellom foreldre og skolen viktig for elevens skolehverdag?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.