Vinn valget for barnehagen

Einar Olav Larsen, FUB
På bildet ser du FUB-leder Einar Olav Larsen.

Mye av barnehagepolitikken avgjøres nasjonalt, men det er på kommunalt nivå vi ser størst endringsvilje. Engasjerte foreldre kan gjøre barnehagebarn og ansatte til valgvinnere, skriver FUB-leder Einar Olav Larsen.

Sommeren er ei fin tid for ungene, og særlig for de yngste er terskelen lavere for å komme seg ut for å utforske naturen. Bort med parkdress, lue og vinterstøvler og inn med solbriller, solkrem og sommersko.

Det er ikke bare værmessige overganger hjemme hos oss. Som mange andre har vi startet nedtellingen til en av livets største overganger; den fra hjemmet til barnehagen. Når ettåringen får sin første dag i Kanutten barnehage i august er det tredje barnehagetilvenning for oss som foreldre. Selv om vi har gjort det noen ganger før er det like spennende denne gang.

Bemanning

Overganger – enten det gjelder fra hjem til barnehage, over til stor avdeling eller første skoledag – er en hjertesak for FUB. Det er en fin påminnelse å stå i det selv; å se hvor viktig det er at barnehagen har gode rutiner for å gi barna, men også foreldre, en trygg start i sin nye hverdag.

Noe jeg tror det er en større bevissthet om hos foreldre generelt sett er viktigheten av bedre bemanning i norske barnehager. Ved å gjøre bemanning til tema for årets barnehagedag, lyktes Utdanningsforbundet, Fagforbundet og FUB sammen med tusenvis av ansatte å skape stort engasjement og oppmerksomhet rundt temaet.

Ett av våre bidrag til dagen var en ny animasjonsfilm, som på en kort og grei måte forteller oss hvorfor vi trenger flere ansatte i barnehagene. Her ser du filmen:

Over ser du FUBs animasjonsfilm om bemanning.


FUB lover å kjempe videre for god bemanning og er stadig i dialog med Fagforbundet og Utdanningsforbundet for å legge press på politikerne.

HER KAN DU LESE MER OM BARNEHAGEDAGEN

Legg press på politikerne

Apropos politikere; et sterkt foreldreengasjement i valgkampen, kan ha innflytelse på ditt og mitt barns barnehagehverdag i årene som kommer. Dette gjelder både bemanning og mange andre barnehagesaker som engasjerer rundt omkring.

Selv om mye av barnehagepolitikken avgjøres nasjonalt, er det på kommunalt nivå vi har sett størst vilje til å endre vilkårene for barn og ansatte. Økt bemanning er prøvd ut i blant annet Tønsberg, Skien og Trondheim med gode resultater for barn og ansatte. Nylig vedtok politikerne i Evje og Hornnes kommune å ansette egen kokk i barnehagene for å la de ansatte i barnehagene få mer tid sammen med barna.

Tiltakene viser at engasjement nytter og at foreldre er ei viktig velgergruppe. Jeg oppfordrer foreldre og ansatte i barnehager til å utfordre politikere i saker som handler om barnehagehverdagen.

En grunnstein i demokratiet

Å få barn, og å engasjere seg som forelder, medfører gjerne et samfunnsengasjement for gode oppvekstsvilkår og det at man ser hvordan ting henger sammen. Veien fra å ta på seg verv som foreldrerepresentant i samarbeidsutvalget i barnehagen til å være aktuell for en plass i kommunestyret trenger ikke være så lang.

Dette var tilfellet for min del. Det som startet som et sterkt foreldreengasjement i barnehagen, førte meg ikke bare til et verv i FUB, men også til politikken. Til høsten kan jeg se tilbake på fire lærerike og interessante år som kommunestyremedlem i Verdal kommune. Etter min mening er et velfungerende foreldresamarbeid i barnehager og skoler en av grunnsteinene i vårt demokrati.

Nytt utvalg

Noen måneder etter valget, skal også et nytt FUB på plass. Kunnskapsdepartementet er i full gang med å finne nye kandidater til det nye utvalget som skal tre i kraft fra 1. januar 2024, og jeg ser fram til å være med å gi stafettpinnen videre til en ny leder.

Det nye FUB må finne seg sine hjertesaker for den neste fire-årsperioden, og vi planlegger for en god overgang slik at det nye utvalget skal få bygge videre på jobben vi har gjort.

Tiden som gjenstår, skal brukes godt. Kanskje kan vi til høsten lykkes med å få på plass den endringen vi har ønsket oss i lovverket for trygt og godt barnehagemiljø?

Nylig gikk Venstres Abid Raja ut og talte barnehagebarns sak. At det skal være forskjell på rettighetene for barn som mobbes i barnehagen og barn som mobbes i skolen er rett og slett uakseptabelt i et land med nulltoleranse. Håpet er å møte større velvilje fra regjeringa, når de er ferdige med å legge fram forslag til ny opplæringslov.

Inntil den tid får vi unne både regjering og storting litt sommerferie, og ønsker dere alle en god sommer!

Med vennlig hilsen, Einar Olav Larsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev