– Vi skal ikke ha det sånn i barnehagen

I paneldebatten diskuterte debattleder Tone Foss Aspevold trygghet i barnehagen sammen med Elise Waagen (AP), Catrine Ballo Olsen (FUB), Hege Bae Nyholt (R), Freddy Øvstegård (SV) og Kari Anne Jønnes (H).

Barneombudet og Redd Barna stilte seg bak kravet om at barnehagebarn må få en nøytral klageinstans dersom de opplever mobbing, krenkelser og utenforskap i barnehagen. Også SVs Freddy Andre Øvstegård gikk langt med sine løfter.

Fullt hus med sentrale aktører fra barnehagesektoren og Stortinget var til stede da FUB slapp rapporten «Ett skritt til». Blant gjestene var Tonje Brenna. Kunnskapsministeren lover å ta funnene i rapporten med seg videre.

– Vi skal ikke ha det sånn at barn ikke har det trygt i barnehagen, og vi skal ikke ha det sånn at foreldre ikke blir tatt på alvor når de sier ifra, sa hun.

Rapportlansering
Bildet viser FUB-leder Einar Olav Larsen som leverer rapporten «Ett skritt til» til kunnskapsminister Tonje Brenna.

I rapporten argumenterer FUB for at barnehagebarn må få en klageinstans i alvorlige tilfeller der barnehagen ikke klarer å skape trygghet til tross for gjentatte henvendelser fra foreldre. FUB peker på skolemodellen der Statsforvalter er en nøytral klageinstans som sikrer at skolene håndterer mobbesaker.

Her leser du hele rapporten som e-bok

Støtte fra Barneombudet og Redd Barna

Tonje Brenna anerkjente at mobbing i barnehagen er et viktig tema, men mente det var for tidlig å konkludere med at vi trenger et nytt lovverk.

Det var både Barneombudet og Redd Barna uenige med henne om. Både FNs barnekonvensjon og grunnloven ble løftet fram som argument for lovendring.

– Selv om vi bare har holdt på med det nye lovverket i ett år er det lov å tenke nytt, sa Barneombudets Camilla Kayed.

– Vi er enige med FUB om at barnehagebarn skal ha rett på en klagemekanisme, den samme muligheten som i skolen, sa hun. Hun la til at det er viktig at vi ikke setter kapasiteten til Statsforvalter foran barnets beste.

Redd Barnas Ann Elin Kleva, sa følgende:

– Rapporten synliggjør helt klart et behov for håndhevingsordning på lik linje som opplæringsloven gir skoleelever. Den synliggjør behovet en individuell rett til et trygt og godt miljø i barnehagen. Vi må fokusere på de som er mest sårbare. Vi trenger ikke snakke og diskutere om hva mobbing er. Så lenge barna ikke er trygge i barnehagen så skal de ha rett til å få hjelp der og da, om man skal få mobbingen til å opphøre.

SV og AP holder døren åpen

I paneldebatten stilte FUBs nestleder Cathrine Ballo Olsen, i tillegg til representanter fra Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Høyre.

Det var Kari Anne Jønnes (H) sitt parti som satt i regjering da nåværende lov ble innført. Hun forklarte at det var økonomi og frykt for for mange administrative oppgaver som gjorde at barnehageloven ikke går like langt som opplæringsloven i håndtering av mobbing. Jønnes innrømmer at loven ikke hadde virket godt nok, men mente det var for tidlig med lovendring.

Rødts Hege Bae Nyholt har 17 år bak seg som ansatt i barnehage. Den nåværende lederen for utdannings- og forskningskomiteen sa at bedre bemanning er avgjørende for å skape et trygt og godt barnehagemiljø for alle. Videre argumenterte hun tungt for å heve statusen til barnehagen.

APs Elise Waagen var mer åpen for en lovendring.

– Jeg er helt enig i det som blir sagt om bemanning og forebygging, men for de få hvor det ikke funker, så hjelper det ofte ikke med mer informasjon heller. De trenger den sikkerheten som sørger for at de får brakt saken videre. Dette er vi nysgjerrige på, og vi vil gjerne jobbe videre med det.

SVs Freddy Andre Øvstegård var den som gikk lengst i å love å ta tak i saken. Han ønsket diskusjon på Stortinget, samt en utredning som gikk grundigere inn i materien.

– Får vi til en god prosess så vil jeg jobbe for at SV skal jobbe for et sånt forslag, sa Øvstegård.

SE HELE DEBATTEN I OPPTAK HER

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev