Utvalgets hjertesaker

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Det å velge seg noen hjertesaker for utvalgsperioden, kan være nyttig for at utvalget lettere skal få gjennomslag for de sakene de ønsker å jobbe mest med i sin utvalgsperiode.

Det vil si at utvalget fremmer disse sakene på ulike møteplasser, slik at hjertesakene er noe som blir knyttet opp mot foreldreutvalget.  

Utvalgsmedlemmene opparbeider seg god faglig kunnskap om hjertesakene, slik at de på en god måte kan fremme foreldrestemmen i disse sakene.

Det sittende foreldreutvalget har følgende hjertesaker:

Bemanning

 • Bemanningsnorm
  – Tilstrekkelig bemanning i hele barnehagens åpningstid.
  – Bemanningsnormen må gjelde per avdeling/gruppe.
  – Det skal være nok ansatte til stede sammen med barna under hele barnehagedagen.
  – Bemanningsnormen er en minimumsnorm.
 • Kompetanse
  – Spesialpedagogisk kompetanse nær barnet i barnehagen – bedre kompetanse på spesialpedagogikk nært barnet.
  – Kompetanse hos de ansatte: viktig med god kompetanse, undersøkelse viser at 40% ikke har utdanning.
  – Vikarer i barnehagen: barnehagen må ha vikarer som er kvalifiserte, og ha gode rutiner for bruk av vikarer.
 • LES OGSÅ: FUB mener – Bemanning i barnehagen

Overganger

 • Fokus på alle overganger i barnehagen, og spesielt overgangen barnehage – skole. Utvalget ønsker å få på plass en nasjonal veileder for overganger i hele utdanningsløpet.
 • Foreldremedvirkning inn i rammeplan for SFO.
 • Fleksibel skolestart.
 • LES OGSÅ: FUB mener – Når barnehagebarn skal begynne på skolen

Trygt og godt barnehagemiljø

 • FUB har i mange år jobbet for å sette mobbing i barnehagen på agendaen.
 • Barnehager må ha samme klageadgang som skoler, slik at Statsforvalter kan gå inn i enkeltsaker og gjøre vedtak. Nå gjør barnehageeier generelle tilsyn og foreldre av barn som blir krenket, utestengt eller mobbet føler seg forbigått.
 • Vi vil ha kompetanseheving hos både foreldre og ansatte rundt håndtering av trygt og godt barnehagemiljø.
 • LES OGSÅ: FUB mener – Trygt og godt barnehagemiljø

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev