Tips til oppstart i barnehagen

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Barn leker i sandkassen
Bildet viser ei lita jente som leker i sandkassen.

Barnehagestart er en spennende tid for både deg og barnet ditt. Men hvordan gjøre tilvenning i barnehagen så trygg og god som mulig?

Både du og barnehagen må sette av nok tid til å gjøre barnet trygt i sine nye omgivelser. Hvor lang tid det tar, og hvordan tryggheten etableres, er forskjellig fra familie til familie. De fleste arbeidsplasser gir deg rett til tre dager permisjon med lønn i forbindelse med tilvenning i barnehagen, men vår erfaring er at prosessen krever mer tid og innsats. Små barn bruker ofte lang tid på å bli kjent med nye voksne og etter hvert knytte seg til dem. Noen trenger mer oppfølging enn andre. I denne artikkelen får du vite hva du kan bidra med og hva barnehagen har ansvar for. Lykke til med oppstart i barnehagen!

Før oppstart

Mange barnehager legger opp til en tilvenningsperiode på tre dager. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med barnehagen i god tid før oppstart hvis du ønsker eller har behov for et annet opplegg. Sammen finner dere en god løsning for tilvenning i barnehagen som passer barnet ditt. Besøk barnehagen noen dager før oppstart og ta gjerne en ekstra tur til uteområdet på kvelden eller i helgene. På den måten kan barnet bli litt kjent og vite hvor det skal spise, leke og sove.

Oppstartssamtale

At tilvenning i barnehagen går bra er ingen tilfeldighet. Før et nytt barn begynner i barnehagen må personalet være godt forberedt. Du skal få informasjon om barnehagens opplegg og rutiner og kunne spørre om alt du lurer på. Er du som forelder trygg på barnehagen og har tillit til de ansatte, vil det påvirke barnets opplevelse positivt.

De fleste barnehager inviterer til en oppstartsamtale for å legge grunnlaget for et godt samarbeid. Benytt anledningen til å fortelle om barnet ditt og bli bedre kjent med personalet. Snakk om alt fra kosedyr til allergier. Det gjør det lettere for de ansatte å forstå hva barnet ditt trenger for å trives, leke og utvikle seg.

Mange barnehager deler ut et skjema i forkant av samtalen, slik at du kan forberede deg. For de minste barna kan disse punktene være nyttige å snakke om:

 • Oppstartsdato
 • Barnets kontaktperson i barnehagen
 • Væremåte, temperament, vilje, hva gjør barnet glad/lei seg?
 • Har barnet en koseklut eller favorittleke?
 • Hva liker barnet å leke med?
 • Viktige omsorgspersoner utover nærmeste familie
 • Hva liker barnet å spise?
 • Er det noe barnet ikke tåler?
 • Fysiske plager eller allergier
 • Er det noe du ønsker at barnehagen skal vite om eller følge opp?
 • Hva synes du er viktig i barneoppdragelsen?
 • Er det noe som uroer deg i forbindelse med oppstarten?
 • Hvilke forventninger har du til barnehagen?
 • Hvordan ønsker du at samarbeidet med barnehagen skal være?
 • Hvordan og når bør man ta opp innspill, bekymringer eller kritikk?

Den første tiden

Å levere i barnehagen de første gangene er uvant og kan oppleves som vanskelig, men husk at din utrygghet kan smitte over på barnet. Den første tiden er det nyttig med en trygg og god kontaktperson å forholde seg til, slik at både du og barnet har et fast holdepunkt i den nye hverdagen.

Her er noen tips til den første tiden

 • Bruk god tid. La barnet sette tempoet. Det trenger tid på erfare at foreldrene går, men kommer tilbake.
 • Bli gjerne en stund i barnehagen, men gå når du sier at du skal gå. Det kan være forvirrende for barnet hvis du har sagt hadet, men fortsetter å snakke med personalet.
 • Gi barnet trøst og medfølelse når det gråter. Følelser i seg selv er ikke farlige, men det er ikke bra å undertrykke dem. Små barn blir ofte mer stresset når de blir avledet.
 • Snakk positivt om barnehagen og alle voksne barnet møter. Barn trenger både forutsigbarhet og spennende inntrykk for å glede seg til å gå i barnehagen.
 • Er du utrygg på noe eller ser at noe ikke fungerer optimalt? Gi beskjed til personalet. Å trygge deg som forelder, er den beste måten å trygge barnet på.
 • Ikke vær redd for å ringe barnehagen og spørre hvordan det går.
 • Vær flinke til å evaluere underveis i tilvenningsperioden. Fungerer overgangen til barnehagen godt? Hva kan bli bedre? Her er det viktig at du som forelder melder tilbake til barnehagepersonalet, samtidig som de har ansvar for å involvere deg underveis.

FUB MENER: En god start i barnehagen

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev