Tips til foreldremøter

Når du planlegger foreldremøter anbefaler vi både Dialogmodellen og Rollemodeller mot mobbing. Verktøyene setter trygt og godt barnehagemiljø på agendaen og skaper en god dialog mellom foreldre, og foreldre og ansatte. FUB har vært delaktig i prosessen som ledet til begge modellene.

Dialogmodellen

Tips til foreldremøter

Dialogmodellen er en erfarings- og forskningsbasert modell med utgangspunkt i forskningsprosjektet “Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen”, som FUB var en del av. Modellen skaper en god dialog mellom foreldre, og mellom foreldre og ansatte.

Rollemodeller mot mobbing

Rollemodeller mot mobbing er et gratis verktøy til barnehager til bruk på foreldremøtet for å involvere foreldre i det forebyggende arbeidet mot mobbing og utestengelse. Ressursen består av fem filmer og tilhørende diskusjonskort. FUB har deltatt i jobben med å sette sammen spørsmål til diskusjonskortene.

LES MER OM: Tips til barnehagene – hvordan lage gode foreldremøter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev