Dette må du vite før du søker barnehageplass

Barnehageplass
Det er mange forberedelser som kan være lure å gjøre før man søker ny barnehageplass. Bildet viser en liten jente som fargelegger.

Fristen for å søke barnehageplass i mange kommuner er 1. mars. Er du usikker på hvilken barnehage som passer best for ditt barn og familiens behov? Se vår sjekkliste og gjør et tryggere valg.

Riktig valg av barnehage er ekstremt viktig for både barn og foreldre. Husk at dette er et valg vi skal leve med i årevis framover. Derfor er det flere ting som skal klaffe for å finne riktig barnehage. Et godt råd er å starte med å kontakte de barnehagene du tror kan passe for dere, og be om å få komme på besøk. Et lite besøk gir deg et inntrykk av arealet inne og ute, atmosfæren og samspillet mellom barna og de ansatte.

Det er travle dager i barnehager og det er det ikke sikkert alle har like god tid til å gjennomføre en grundig omvisning inne på de forskjellige avdelingene. Vi råder deg uansett til å kontakte aktuelle kandidater. Spørsmål om rutiner for tilvenning og foreldresamarbeid er en fin innledning på praten. 

Ti tips for å finne riktig barnehage

I tillegg til den innledende dialogen har FUB laget en sjekkliste for deg som er på jakt etter ny barnehageplass:

  1. Bemanning: Sjekk antall ansatte i forhold til størrelsen på barnegruppa.
  2. Stabilitet: Er det personalgruppa stabil, eller preges den av hyppige utskiftninger?
  3. Pedagogisk personale: Er det ansatt pedagoger i alle barnehagelærerstillingene?
  4. Profil: Sjekk om barnehagens profil stemmer overens med din families ønsker og behov.
  5. Verdisyn: Hva er barnehagens verdisyn? Hvordan kommer dette fram i den pedagogiske årsplanen? Verdisynet er gjerne retningsgivende for hvordan de ansatte møter barn og foreldre.
  6. Foreldresamarbeid: Har barnehagen en god plan for samarbeid med foreldre? Er de formelle foreldreorganene som foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU) på plass? Hvordan ser styrer og de ansatte for seg at foreldrene kan medvirke til en best mulig barnehagehverdag for de små?
  7. Omdømme: Hør med naboer og venner om deres erfaringer med barnehagen. Har den et godt renommé?
  8. Uteaktiviteter: Er barnehagen opptatt av at alle barna skal være ute hver dag? Hvor er de fysiske utearealene, turmulighetene og hva er rutinene for sikkerhet?
  9. Matservering: Hvilken mat serveres og hva er månedsprisen på maten?
  10. Hjemmesider: Mange barnehager har hjemmesider der det er mulig å finne god informasjon, både antall ansatte, organisering, pris, åpningstider og eventuelle satsningsområder.

Slik blir du enda tryggere i valget

Det finnes også andre informasjonskanaler hvor man kan finne bakgrunnsinformasjon om barnehagene. Vi anbefaler barnehagefakta.no fra Utdanningsdirektoratet. Der kan du finne barnehager i ditt nærområde og i tillegg se hvordan de ligger an med bemanning generelt, og antall pedagoger i de ulike barnehagene. I tillegg finner du resultatet fra forrige års foreldreundersøkelse her dersom den er gjennomført.

I lenka finner du FUB sin podkastepisode om tilvenning i barnehagen. Finnes også i andre programmer under søkeordet Foreldreutvalgene.

FUB har også mange anbefalinger og råd om ulike tema her på nettsida. Vi vet at mange er usikre på tilvenning og at mange har behov for ekstra tilrettelagt hverdag. Under har vi samlet fem artikler som er kjekke å gå gjennom i god tid før første barnehagedag:

Lykke til!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev