Utvid politiattesten – nå!

Politiattest. Liten gutt som tegner
Bildet viser en barnehagegutt som tegner på ei tavle. FUB er opptatt av å senke risikoen for våre yngste og ber derfor ministeren hasteinnføre strengere krav til politiattest.

Kunnskapsministeren vil vente minst halvannet år før hun oppfyller vedtaket om en utvidet politiattest ved ansettelser i barnehager og skoler. Ved å vente gambler vi med barn og unges liv. I et brev til ministeren ber FUB henne hasteinnføre loven.

I november 2020 kom et tverrpolitisk vedtak om å innføre krav om utvidet politiattest ved ansettelser i barnehage og skoler. To år etter står vi på stedet hvil. I praksis betyr det at voldslovbrudd som frihetsberøvelse, tvang, kjønnslemlestelse, brudd på taushetsplikten og brudd på avvergingsplikten ikke framkommer ved ansettelsesforhold i skole og barnehage.

Høsten 2022 sendte FUB vårt første brev med spørsmål om innføringen av utvidet politiattest ved ansettelser i barnehage og skole.

Vi fikk aldri svar på brevet, men via media og skriftlig spørsmål på Stortinget opplever vi at arbeidet er lagt på is. Kunnskapsministeren sier at hun ser lovendringen i sammenheng med prosessen med ny opplæringslov. Hun vil vurdere å innføre kravet for barnehager etter dette. I realiteten betyr det en lovendring tidligst høsten 2024 for skolen – barnehager må vente.

FUB er sterkt kritisk til dette. I realiteten fortsetter vi å utsette barn og unge for ansatte som har begått alvorlige lovbrudd. Med høy turnover og vikarbruk i barnehage og skole har vi ingen tid å miste. Vi oppfordrer ministeren til å gjøre tiltak nå. I avsnittene under kan du lese vårt siste brev til kunnskapsministeren.

FUBs brev til Tonje Brenna

Oppfordring om å forskuttere innføring av skjerpede regler for levering av politiattest for ansatte i barnehage  

Viser til brev sendt til Barne- og familiedepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet sendt 10.11.2022, senere videresendt til Kunnskapsdepartementet (KD).  

Vi har ikke mottatt svar på nevnte brev, men har gjennom media og skriftlig svar fra kunnskapsminister Tonje Brenna til Frp-representant Himanshu Gulati oppfattet at KD har valgt å bake vedtaket om skjerpede regler for politiattest inn i forslaget til ny opplæringslov. Ministeren påpekte videre at en eventuell endring av lovverket kun ville vurderes dersom det blir gjort endringer i reglene om politiattest på skoleområdet.  

I klartekst betyr det at voldslovbrudd som frihetsberøvelse, tvang, kjønnslemlestelse, brudd på taushetsplikten og brudd på avvergingsplikten ikke framkommer ved ansettelsesforhold i skole, før tidligst høsten 2024. FUB reagerer sterkt på at et enstemmig stortingsvedtak – gjort for å minske faren for overgrep mot barn og unge i institusjoner der nær på alle barn i Norge fra alderen 1-16 år tilbringer hver dag – i praksis legges på is.  

Innføring av strengere politiattest ble vedtatt i en egen sak i november 2020, og må derfor ikke ses i sammenheng med ny opplæringslov. FUB er svært kritisk til signalet om at en lovendring i barnehagen vil vurderes etter en innføring i skolen. Vi oppfordrer derfor ministeren til å hasteinnføre en skjerpet regel for levering av politiattest for ansatte i skole og barnehage (men også andre arenaer som organisasjoner og lag) – snarest.  

Med vennlig hilsen, Cathrine Ballo Olsen, nestleder i FUB

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev