Stengte barnehager: en unødvendig belastning for foreldre

Dette bildet viser en stengt barnehage. Slik blir det klokken 14 på onsdag når over 2000 norske barnehager stenger dørene tidlig. foto: colourbox

FUB fikk en rekke henvendelser frustrerte foreldre foran aksjonen i PBLs barnehager 24. november. – Aksjonsformen skaper ulemper for allerede hardt pressede foreldre, sier Einar Olav Larsen.

Under en uke før aksjonen fant sted fikk foreldre i over 2000 barnehager beskjed om at barnehagen deres skulle stenge klokken 14, onsdag 24. november. Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen PBL aksjonerte mot regjeringens forslag om kutt i pensjonstilskudd til private barnehager. PBL mener kuttet vil føre til en samlet underfinansiering av private barnehager.

Flere frustrerte foreldre kontaktet FUB med spørsmål rundt den tidlige nedstengning av barnehagen. Også utvalgsmedlemmer i FUB reagerte på aksjonsformen.

Henvendelsene FUB fikk inn:

  • Informasjonen har kommet på kort varsel og foreldre er ikke forelagt noe alternativ til nedstengning.
  • Foreldre lurer på om man har krav på økonomisk kompensasjon fra barnehagen.
  • Foreldre føler at barnehagen skyver barn og foresatte foran seg, og lurer på om denne aksjonen er brudd på lovverket.
  • Enkelte barnehager har allerede hatt redusert åpningstid i høst, grunnet sykdom i bemanning. Foreldre har ikke flere sykedager igjen å ta av.
  • Aksjonsform er feil, etter den høsten vi foreldre har hatt.

Brudd på vedtekter

Administrasjonen i FUB kontaktet administrasjonen i PBL for å høre om man vurderte hvorvidt aksjonsformen var lovlig, og for å høre alternativene til foreldre som IKKE kunne hente tidlig i barnehagen.

PBL svarte til FUB at det å stenge dørene kl. 14 kan være et brudd på vedtekter/kontrakter/avtaler som gjelder mellom de foresatte og barnehagene. PBL informerer også om at de anbefaler barnehagene om å være svært fleksible, slik at det gis et tilbud der det er uforholdsmessig tyngende for enkelte å hente tidlig på onsdag.

– En unødig belastning

På bakgrunn av henvendelser fra foreldre og reaksjoner fra utvalget, sendte FUB-leder Einar Olav Larsen en e-post til PBL-leder Anne Lindbo.

– Et slikt brudd på vedtekter og kontrakter, samt påkjenningen det vil gi allerede pressede foreldre, vil etter vår mening skape en unødvendig belastning og ulempe for foreldrene, skrev FUB-leder Einar Olav Larsen til Lindbo.

I sitt svar skriver Lindbo blant annet at: Det er frivillig for barnehagene å delta, hvis belastningen blir for stor for foreldre kan barnehagen velge andre aksjonsformer. Vi oppfordrer også barnehagene til å stille med tilbud til foreldre som av ulike grunner ikke har mulighet til å hente klokka to. Vi rådgir også at foreldre som ønsker det skal kompenseres økonomisk for den stengte tiden.

Ta kontakt med din barnehage

PBL-lederen understreker at dette er en aksjonsform med fokus på foreldreinvolvering. FUB-leder Einar Olav Larsen kunne imidlertid ønsket seg at foreldrene i de over 2000 barnehagene var mer involvert før aksjonsformen ble vedtatt.

– Det har vært en tøff høst for barn, foreldre og ansatte. Når vi vet hvor hardt foreldrene allerede er rammet synes vi i FUB at det er unødvendig å aksjonere på denne måten.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.