Vi er en samisk familie bosatt utenfor samisk forvaltningsområde. Hva kan vi forvente av barnehagen?

Samiske barn i barnehage skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor. Samiske barn har rett på samisk opplæring der de bor. Det stilles ikke krav om at barnehageansatte i barnehager utenfor samisk forvaltningsområde må beherske samisk, men skal ha kjennskap til, og legge vekt på den samiske kulturen.

Innholdet i barnehagetilbudet til samiske barn utenfor samisk forvaltningsområde skal tilpasses barnas samiske bakgrunn.
Dette innebærer at samiske barn og foreldre har rett til å forvente at personalet har kjennskap til, og legger vekt på, at også den samiske kulturen skal være en del av barnehagens innhold. Det skal legges til rette for at barna også kan få møte samisk språk.

Det er viktig at barnehagen så tidlig som mulig får informasjon fra foreldrene om at barnet har samisk bakgrunn, slik at de er klare når barnet skal begynne i barnehagen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev